Blogginlägg

16. Karriär

Av Avkodat | Blogg | 31 augusti 2021

I det här avsnittet resonerar Chris Klug, Cecilia Wirén, Jakob Ehn och Robert Folkesson kring vad begreppet karriär innebär för utvecklare, vilken bakgrund de själva har, vad som har lett dem in på utvecklar-spåret, vad som kan vara utmanande och vad som inspirerar dem att forsätta med systemutveckling. 

 

Till inlägget