Blogginlägg

15. Blazor med Jimmy Engström

Av Avkodat | Blogg | 24 juni 2021

Robert samtalar om Blazor med Jimmy Engström - utvecklare, föreläsare, community-hjälte och nybliven författardebutant med boken "Web Development with Blazor: A hands-on guide for .NET developers to build interactive UIs with C#". Vad är Blazor och var kommer det ifrån? Hur skiljer sig de olika varianterna av Blazor åt? Vilka fallgropar ska du se upp med och finns det egentligen något scenario där Blazor inte passar, är några av punkterna vi diskuterar.

Länkar: 

https://packt.live/3oWa1Q5 (Jimmys bok)

http://codingafterwork.com/

https://www.youtube.com/codingafterwork

https://www.twitch.tv/codingafterwork

http://blazm.net (Komponent-bibliotek för Blazor)

https://zxspectrum.azurewebsites.net/ (Ett av Jimmys exempel på styrkan i Blazor - ZX Spectrum-emulator körandes i webbläsaren)

Till inlägget