Blogginlägg

14. Är SOLID-principerna döda?

Av Avkodat | Blogg | 25 maj 2021

Cecilia Wirén, Chris Klug och Robert Folkesson diskuterar SOLID: Vilka är principerna, hur har de tolkats och förståtts historiskt och vad betyder de egentligen? Är principerna fortfarande relevanta idag? Hur förhåller de sig till andra koncept och tekniker som Domän-driven design och Unit-testing? Häng med på en riktigt djupdykning i SOLID-principernas värld och en diskussion kring dess framtid!

Till inlägget