Solklara molnlösningar – Systemutveckling som skiner Tillsammans skapar vi system som får er verksamhet att lyfta.

Träffsäkra system för att lösa era unika behov

Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation.

Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat.

Läs mer om våra erbjudanden här »

Modernisera med Azure
Säker inloggning
Automatisera med AI
Verksamhetsstöd
Integration

Modernisera dina system med Azure

Har dina applikationer blivit långsamma och omoderna, svåra att förvalta och dyra i underhåll? Skulle du vilja fokusera mer på att leverera affärsvärde och snabbare ta dina visioner från idé till verklighet istället för att bekymras över en växande IT-komplexitet?

Läs mer om vårt erbjudande

Active Solution vinner “Årets Microsoft AI-Partner 2023”!

Active Solution fortsätter att vara en förebild i den digitala framkanten genom att säkra en av de mest prestigefyllda utmärkelserna som Årets AI-partner under Microsoft Sveriges Partner Inspiration Day 2023, bara ett år efter att ha vunnit inom "Digital & App Innovation".

Läs motiveringen här

Case: Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, specialiserat på B2C e-handelslogistik, stod inför utmaningen att förbättra transparens och effektivitet i sina logistikflöden för att möta dagens e-handlares krav på snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. I samarbete med Active Solution utvecklades en självbetjäningsportal genom att samla, processa och visualisera data från flera källor. Portalen har gjort det möjligt för e-handlare att identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i mer kostnadseffektiv lagerhållning och bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med branschkunskap.

Läs mer om hur vi arbetade med Bonver

Case: Pappersarbete till mänsklig värme: Digitalisering av Stockholm Stadsmissions tjänster

För Stockholms Stadsmission har vi byggt Shelter, ett verksamhetsstöd som underlättar administrationen och ger personalen mer tid att ta hand om människor. Shelter hanterar incheckningsprocessen på ett enklare och digitalt sätt, ger en överblick av alla deltagare och håller koll på deras information.

 
Läs mer om hur vi arbetat med Stockholms Stadsmission

Case: Active Solution moderniserar Brandskyddsföreningens besiktningsplattform

Active Solution har framgångsrikt moderniserat Brandskyddsföreningens besiktningsplattform, Bereko. Denna innovation har effektiviserat administrationen, höjt säkerheten och förbättrat användarupplevelsen inom besiktningsprocessen, vilket stödjer Brandskyddsföreningens syfte – att främja säkerhet för person- och egendomsskador.

Läs mer om hur vi arbetat med Brandskyddföreningen

Active Azure Chat - ChatGPT with Privacy for Your Employees

Looking for a ChatGPT solution tailored for your employees, ensuring your data stays private? Explore the possibilities of a custom chat solution that seamlessly integrates the power of GPT-4 large language models into your business environment, providing personalized communication while prioritizing data security and confidentiality.

Read more about our custom ChatGPT solution

Active AI Offerings

Read the news about ChatGPT and want to know the details? Our team of experts will take you on a journey of discovery and inspiration, showcasing the latest advancements in AI technology and the impact it can have on your business. With a focus on OpenAI and ChatGPT, you'll gain a deeper understanding of the possibilities and limitations of this cutting-edge technology, and see how it can drive innovation and growth when used responsibly.

Read more

Microsoft Partner

Sedan starten 1998 har vi varit Microsoft Partner och haft ett tajt samarbete sinsemellan. Active Solutions partnerskap med Microsoft är viktigt för oss men kanske främst för våra kunder. Som ett av bevisen på vår kunskap inom Microsofts plattform innehar Microsoft Solutions Partner Designations inom de områden som är närmast vår kärnverksamhet.

Active Solution är också ett av få svenska bolag som innehar titeln "Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Specialization" vilket innebär att vi har bevisad kompetens av att migrera och modernisera lösningar i Azure.

Läs mer om partnerskapet

Active Login - Kom igång med säker inloggning i dina tjänster

BankID är idag en vida utbredd och snabbt växande metod för säker tvåfaktors-autentisering för såväl offentliga som privata tjänster. 

Vi såg en starkt ökad efterfrågan från våra kunder att integrera BankID i sina applikationer samtidigt som många hade problem att få till en fungerande lösning. Vår ambition var att göra BankID-integration så enkelt som möjligt.

I Active Login har vi paketerat lösningar för att göra det enkelt att komma igång med BankID, IdentityServer och Microsoft Azure

Vi på Active Solution kan hjälpa mer med hela processen, allt från utbildning, support och implementation av BankID i er webb, app eller system.

Läs mer

Komponentbaserad utveckling

Majoriteten av lösningarna som vi på Active Solution levererar är molnbaserade och återanvänder färdiga komponenter och tjänster.

Genom att sätta samman olika komponenter, som var för sig löser en specifik uppgift, kan vi snabbt skapa ett system som är helt anpassat för varje kunds förutsättningar.

För våra kunder innebär det här lösningar som levereras snabbare och enkelt anpassas vid förändrade eller nya behov. Dessutom till förutsägbara kostnader.

Läs mer om hur vi använt komponentbaserad utveckling för den här webbplatsen

Verksamhetsstöd - Där ett standardsystem inte räcker till

Anpassar du din verksamhet efter systemet – eller anpassar du systemet efter din verksamhet? Risken är att ett system som passar alla inte är bäst för någon.

Vi på Active Solution tror starkt på att nyttja färdiga tjänster, komponenter och lösningar men att bygga något som gör att ert företag sticker ut och kan leverera de bästa tjänsterna.

Ett system som blir ett verksamhetsstöd anpassat för era förutsättningar är en nyckelkomponent i detta.

Läs mer om vårt erbjudande

Active Partner - Utvecklingsavdelningens bästa vän

Active Partner är ett koncept som riktar sig till "produktbolag" samt företag med egen systemutvecklingsavdelning. 

Ett företags eller organisations egna systemutvecklingsavdelning ställs inför många olika utmaningar, som inte alltid kan lösas på egen hand. Det finns olika anledningar till att ta in hjälp. Det kan till exempel bero på svårigheter att hitta rätt kompetens eller att det över tid blir för kostsamt att hålla med egen personal. Dessutom kräver bland annat kompetensutveckling och rekrytering en hel del arbete som en mindre avdelning kan ha svårt att hinna med. 

Active Solution har en lösning som vi kallar Active Partner där ett antal företag deltar. En ytterligare fördel skapas i den "Community" som vi delar med våra kunder i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Läs mer

Spets och bredd

Till syvende och sist är det de enskilda konsulternas kompetens som är avgörande för ett lyckat uppdrag. Erfarenhet och förmåga inom såväl teknologi som metodik är avgörande. Samtliga av våra konsulter är erfarna .NET-utvecklare i grunden, spetsade med ytterligare flera kompetensområden. Vi utmärker oss bland annat inom:

  • Systemutveckling och Arkitektur
  • Systemintegration
  • Microsoft Azure
  • Utredning och Kravanalys
  • Ledning och Styrning
  • DevOps
  • AI och Machine Learning
  • Mentorskap och Coaching
Läs mer

Framgångsrika kunder är nöjda kunder

Den gemensamma nämnaren hos våra kunder är att de är otroligt olika! Vi har kunder världen över, från Singapore till USA, men de flesta finns i vår närhet. Flera är stora globala bolag medan vissa är start ups. Många är privata bolag, andra är public service, statliga eller ideella föreningar. Många har en kärnverksamhet där IT är ett stöd, medan andra har IT som sin affärsidé.

Men det finns en rad saker som våra kunder har gemensamt. De flesta har vi jobbat med under många år, och både nya som gamla är otroligt nöjda. Faktiskt så är alla nöjda! Det vet vi eftersom Demoskop gör en oberoende undersökning för vår räkning varje år. Så om du skulle vilja få en rekommendation om oss har vi en lång rad kunder du kan kontakta. Vi är nämligen stolta över att 8 av 10 redan har rekommenderat oss till någon annan. Och 10 av 10 säger att de kommer tillfråga Active Solution igen för nya uppdrag. Ett bättre betyg kan vi inte tänka oss. 

Läs mer om våra referenscase