Hållbar systemutveckling - optimal nytta över tiden

System måste byggas med framtiden och ständiga förändringar i åtanke. Det kan låta självklart att ett system ska skapa värde under hela sin livstid och inte bara vid driftstart. Men faktum är att många system är väldigt svåra att underhålla/förvalta och i vissa fall helt omöjliga att genomföra värdeskapande förändringar i.

Under åren har vi därför utarbetat en princip för hur man bör bygga system som lever länge och ger mervärde för sina användare under hela livstiden.

System som byggs enligt den här principen kallar vi för Hållbara System.

Viktiga framgångsfaktorer för att utveckla ett Hållbart System: 

Modern teknik

Modern teknik är avgörande i det långa loppet. Men samtidigt som man ska undvika gammal teknik som redan funnits i för många år måste man också akta sig för betaversioner eller alltför ny teknik. De flesta nya system kommer leva under många år medan kompetens och kunskap alltid är färskvaror. Baserar du ditt system på okänd, gammal eller oattraktiv teknik riskerar du att inte hitta rätt kompetens för din systemförvaltning längre fram.

Agil utvecklingsmetod

De senaste decennierna har vattenfallsmodellen varit en erkänd utvecklingsmetod för systembygge. Först samlas alla krav in, sedan designas och utvecklas systemet, och till sist testas och driftsätts applikationen. Men det har visat sig att det sällan går att bestämma alla krav på förhand, vilket ofta resulterat i havererade IT-projekt. Agil utveckling, eller lättrörlig utveckling som det även kallas, bygger istället på vetskapen att alla krav inte kan bestämmas på förhand. Agila metoder föreslår en utvecklingsprocess som är betydligt mer hänsynstagande till omvärldens och användarnas förnyande och omvärderande krav.

Agil utveckling är helt enkelt som en stark, flexibel och uthållig kedja, i jämförelse med en rak och oböjlig järnstång.  

Test och kvalitetssäkring i fokus

Ett hållbart system är ett system som ska kunna förändras för att skapa ett ökat värde. Det kan vara allt från nya produkter eller nya affärer, till förändrade processer inom företaget, som kräver att systemet anpassas. Vid utvecklingen av ett nytt system är automatiserade tester viktiga för kvalitetssäkringen men även för att man i ett senare skede ska kunna genomföra förändringar. Testerna fungerar som logisk dokumentation och förändringar kan på ett snabbt sätt kvalitetssäkras genom uppdatarade testfall.

Aktiv systemförvaltning

Många ser utvecklingen av sitt IT-system som en av de största investeringarna i ens projekt, och vill helst inte se några kostnader efter lanseringsdatum. Sanningen från alla studier visar att den allra största delen av kostnaderna för ett system läggs på underhåll. Målsättningarna för ett system brukar i många fall finnas beskrivna innan uppstarten av ett utvecklingprojekt. Men det är inte lika ofta vi ser en bra plan för underhåll av det kommande systemet. Vårt erbjudande Aktiv systemförvaltning är ett bra exempel på hur man med mycket små medel kan göra stora ekonomiska och kvalitativa vinster.

Mycket mer finns att berätta om varje enskild del som vi beskrivit, och en hel del står här på hemsidan.  Men vi berättar gärna mer personligen, så tveka inte att kontakta oss om det skapats en nyfikenhet kring begreppet Hållbar systemutveckling.